Лятното четене

Дойде онзи момент, когато всички сме щастливи, че учебната година приключва успешно, обаче предстои списъкът за лятно четене.

Тук ще се опитам да разкажа за моя избор и моя начин за четене през лятото.

Преподавам на моя прекрасен II а и те са четящи деца, по време на учебната година. През ваканцията се надявам да са предимно играещи деца, за това съм решила, че искам  да прочетат 3 книги за цялото лято.

Лятото е сезонът на сладоледа, плажа и игрите. Книгите тогава трябва да са спътник на децата, да отговарят на цялостното усещане за ваканция и почивка.

Мисля, че една лятна книга  трябва да е с увличащ сюжет, с положителни герои, с достъпен обеми. Езикът би следвало да е ясен и понятен, самият процес на четенето да върви гладко и лесно, самостоятелно. Детето със самочувствие да затваря последната страница и с лекота да посегне към следващо произведение.

Разбира се, че трябва да има елемент на отговорност и задължителност, но да е някак с мярка, да е обоснован и логичен.

Моят начин е да дам едно задължително заглавие и задължителен обем за прочит – 3 книги.

Първата книга, която е задължителна, е Матилда на Роалд  Дал. Избрах нея след като се запознах с откъсите в Читанката за III клас. Мисля, че това произведение е близко до учениците, най-малкото, защото действието се развива в училище. Само от тук се появяват много идеи за разговори и коментари. Планирам догодина в часовете по извънкласно четене да работим повече върху това произведение. Също така то ще бъде част от програмата на читателския клуб на класа. Именно защото върху това произведение може да се изгради план за подробна работа върху  съдържанието му и така да се достигне до същината на текста, то е задължително за прочитане.

Втората книга, която е задължителна за прочитане, е научнопопулярна. Няма изискване коя да бъде тя. Децата са напълно свободни да изберат книга, която да отговаря на техните интереси и предпочитания. Държа книгата да е такава, защото в трети клас влизат „разказвателните“ предмети. Иска ми се  учениците да се докоснат до такъв тип информация в богато илюстрирана и интересна за тях енциклопедия. И посредством нея да се запознаят с особеностите на този тип текст. По време на учебната година ние ще работим по три часа в седмицата върху такава материя, а те самостоятелно ще трябва да подготвят уроците си у дома. За това се надявам първата им сериозна и задълбочена среща с такава  тип литература да предизвика положителни емоции и да събуди любопитство и откривателство.

Третата книга трябва да е от български автор. Кого ще четат – решават децата, с помощта на възрастните. В читанката преобладават текстове на български автори, но липсва цялостност. В часовете по литература няма предвидено време учениците да се запознаят с автор и цяло неговото произведение. Смятам, че лятото е удачно време за такава среща, а по време на учебната година ще имаме възможност да говорим за българските писатели  и техните творби, които вече са познати на децата и те ще могат да участват по-задълбочено и компетентно в часовете посветени на родното българско творчество.