Как можете да бъдете полезни на учителите

Учителите не могат да вземат пари от вас, а и повярвайте, не искат.
Класният ръководител ще е много благодарен ако родителите на учениците помагат на класа

Първият учебен ден

Цветята са традиция, но днес има много учители, които постъпват различно. Каквото и да решите е важно вие и детето ви да се чувствате добре. Това е празник за децата.

И нищо не е задължително.

Хартия за принтер.
Учителят изработва задачи за: успяващите, за да не им е скучно; за тези, които имат нужда от помощ; за всички, когато се прави проверка на усвоения материал; за всички, когато в учебника няма нищо подходящо.
Децата рисуват много.

Маркери за бяла дъска.
Учителят ги ползва постоянно. Маркерите свършват бързо.

Книги.
Ако искаме децата да уважават книгите и четенето – книгите и четенето трябва да са част от живота и в училище. Много е хубаво, когато в класната стая има книги. Всяко дете може през междучасието да разгледа и да почете.
Всички деца харесват книги с красиви илюстрации и детски енциклопедии.
Ако в класната стая има книги – има шанс не всички да гледат в таблета на Петьо.

Бъдете част от класа.
Интересувайте се от живота на класа. Попитайте какво тържество предстои; помогнете за организирането на запланувана екскурзия; предложете посещение в музей или театър.