Защо е важно децата да могат да четат

Всички някак приемаме за неопровержим факт, че човек трябва да може да чете. Безспорно, това е така, но четенето, само по себе си, не е достатъчно. Четящият трябва да разбира четивото.

Текстовете в учебниците не провокират разбиране, предполагам има изключения, но това няма да отмени учебните програми и изпитите, които са изградени върху сложен и академичен материал.

На първо място четенето и разбирането на текста са важни за учениците, за да могат да преминат успешно през всички образователни степени.

Много голяма част от езиковото обучение в българското училище е свързана с преразказването. То съпровожда децата от 1 до 12 клас. Без да се научи да преразказа ученикът няма как да завърши училище. Основното за добрия преразказ е анализът на прочетеното и разделянето на текста на части. Ако детето не разбира, това което чете, то няма да се справи с поставените задачи.

За да могат децата да са добре подготвени по всички учебни предмети.

Всеки урок, за да бъде научен добре, трябва да се раздроби на части и след това всяка част да бъде разбрана, обсъдена и обобщена.

Изключително нереалистично е да очакваме, че децата ще запомнят всичко. Те трябва да се научат самостоятелно да намират най-важната и съществена информация в съдържанието на урока.

Разбирането на текста и математиката

Едно от най-сложните за усвояване умения при децата  е решаването на текстови задачи по математика. В текстовата задача има съществена и несъществена информация. Ако ученикът съумее да намери необходимите данни, то половината от работата е свършена, остават само изчисленията.

Способността за четене и анализ на прочетеното правят възможно правилното писмено представяне на мисли и  идеи.

За да може един ученик да напише съчинение, есе, „тема“ по литература, той, преди всичко, трябва да може да чете литературни произведения от различни жанрове. При четенето трябва да умее да разграничава героите, мотивацията им за действие, хронологията на събитията. Тогава ще може да предаде по сходен начин  собствените си мисли и разсъждения.

Работа с текст в училище поставя основите на критичния поглед върху информацията въобще.

Четенето и вникването в съдържанието на предоставения текст, още в началното училище, дава на децата сериозно предимство в съвременния свят. Там има огромно количество от информация, която не подлежи на никакъв качествен контрол. Хубаво е децата ни да знаят, че куркумата не лекува рак, че ваксините не убиват и че няма чудодеен начин за спечелване на хиляди левове.