Упражнения четвъртък

Математика

< = >

10 + 6 ….. 4 + 12               7 + 13 ….. 20 – 1

13 + 5 ….. 15 + 3               18 – 6 ….. 18 – 7

17 – 4 ….. 16 – 4               12 + 3 ….. 20 – 5

14 + 1 ….. 1 + 14               8 + 10 ….. 10 + 8

20 + 0 ….. 20 – 0               19 – 4 ….. 18 – 3

 

Напиши липсващото число

20 = 15 + ….. + 3               20 = 4 + 12 + …..

20 = ….. + 13 + 7               20 = 11 + 3 + …..

14 + 2 + ….. = 20               13 + 4 + ….. = 20

 

11 + ….. = 17                      ….. – 3 = 12

….. + 5 = 19                         5 = ….. – 3

8 + ….. = 20                         18 = 6 + …..

19 – ….. = 2                          20 = ….. + 4

15 – ….. = 11                         18 – ….. = 11

 

 Начертай правоъгълник :

а) с дължини на страните 3 сантиметра и 7 сантиметра

б) с дължина на страните 1 сантиметър и 5 сантиметра 

Български език и литература

Диктовка  

сън, стол, мост, лист, сладолед, манастир, самолет, сусам, салата, сирене, масло

Стоян, Симитли, Сирия, Струма, Станимир

В зоопарка или слон, маймуни и носорог.

В нашия град има морска градина.

Моят дом е светъл и красив.

Днес мама има рожден ден.

  1. Подреди думите в изречения и ги напиши.

слана, листата, ли, покри

и, Стоил, са, Сияна, сами

сме, със, на, стадиона, Стелиян

  1. Избери с или със и препиши изреченията.

На масата има салата ….. сирене.

Атанас лети ….. самолет.

На село сме …. Росен.

 

  1. Избери д или т и препиши думите.

мла….                       ре…..             ле …..                       самоле …..

Четене

Десет морски кончета,

десет вихрогончета

пасли водорасли,

пасли та порасли.

Щом големи станали,

път далечен хванали,

стигнали, където

свършвало морето.

Десет морски кончета,

десет вихрогончета

казали си:

— Ето,

свърши се морето!

Тясно тук ни стана!

Хайде в океана!

Радой Киров

Опитай се да научиш стихотворението наизуст.

Линк към файла:

https://drive.google.com/open?id=1fBPOLvsEQR3AiUzD22IFGytOuPSq-Chd