Упражнения вторник

Математика

  1. Иван извадил от 17 едно число и получил 10. Кое число е извадил Иван ?
  2. Мария прибавила към 4 едно число и получила 14. Кое число е прибавила Мария?
  3. Събираемите са 10 и 9. Колко е сборът ?
  4. Лена е на 12 години, а брат й е роден 3 години преди нея. На колко години е братът на Лена?
  5. Катя решила 11 задачи, а Васил – с 2 повече. Колко задачи е решил Васил ?
  6. Едното събираемо е 3, а другото има 1 десетица и 4 единици. Колко е сборът ?

Български език и литература

Диктовка

лято, метро, тролей, тротоар, монета, метър, трион, минута, талант

Таня, Томи, Троян, Тайван, Мартин

Бистра пише по математика.

Тошо е рибар.

Препис

                                             Моят брат

Брат ми се казва Гошо. Той е в Бургас. Днес пристига с влак на гарата.

Мама ни приготви вкусни соленки. Баба купи сладолед.

Четене

                                                                            Мишлето Шуши

Шуши е мило и плахо мишле. Мама Мишорана му уши на машина нов лилав шлифер. Оплете му розов вълнен шал. Шуши е доволно и шепне на мама:

– Мамо, направи шарена шуба и за мишлето Шани.

– Браво, мила Шуши, ти си добро мишле !

Как се казват мишлетата от текста ?

Какво е мишлето Шуши ?

Какво му уши мама ?

Какво му оплете мама ?

Линк към файла със задачите:

https://drive.google.com/file/d/13kof-m198j5Tz9PgjOswZtN5_JPuMg5e/view