Проект – Здравословен начин на живот

Другият четвъртък по околен свят предстои обобщаваща тема за здравословният начин на живот.

Има домашна работа, която не е задължителна.

Децата да направят табло посветено на здравословния начин на живот.

Таблото може да включва :

– снимка/рисунка на любима храна;

– рецепта на полезно и здравословно ястие с илюстрация към него;

– кратка информация за произхода на някой интересен плод или зеленчук;

– кратко описание на любим спорт и илюстрация към него;

– рисунка, модел, снимка, информация за билки или подправки;

– описание на любима игра на открито и илюстрация към нея;

– стихотворение/ текст на песен посветена на полезните храни – Едно картофче, Зеленчуци, който не яде.

– всичко друго което ви хрумне, свързано с хубавата и чиста храна, игрите и природата.

Децата могат да работят самостоятелно или с другарче.