Околен свят

Домашна работа за 25. 01 – четвъртък – учениците да представят тяхното любимо животно.

Децата са съвсем свободни да изберат начина, по който да го направят. Могат да рисуват, апликират, съчиняват приказка, да препишат статия, да направят табло. Единственото условие е творбата да бъде в “писмен” вид, така че всички децата да могат да разгледат творбите на съучениците си.