Архитектурна история за деца

Красива и умна книга, която запознава читателите си с понятието архитектура и мястото й в човешкия живот.

Това, което е най – страхотното в нея е, че  показва как, разхождайки се по улиците, стъпваш върху минало и просто разглеждайки сградите наоколо, можеш да научиш много за историята на народа си.

Илюстрациите са другото огромно достойнство на книгата. Освен, че са невероятно красиви и реалистични, някак извеждат знаковите сгради от заобикалящата ги среда и показват съществените детайли и елементи, които всъщност разказват за архитектурата като наука и изкуство.

 

Текстът показва как се е развивала държавата – от създаването й до технологичното настояще, стъпвайки върху архитектурните образци на всяка епоха. Така постепенно читателят вижда как през вековете хората са строели каменни и дървени църкви, минавайки през разкошни дворци и театри, са достигнали до стъклени небостъргачи и умни къщи.

Има прекрасна глава посветена на режима в началото на 20 век, която ясно разказа, защо се е строяло точно по този начин и къде са достойнствата на този архитектурен стил.

Страхотна книга за любопитни деца, която показва колко е важно да ценим миналото си и как средата, в която живеем, е наистина важна и е наша отговорност да я ценим, пазим и облагородяваме.

Жалко, че книгата не разказва за България.

Книга: Построено на века
Автори: Елена Забродина, Анна Расторгуева и Мария Ларина
Издател: Издательство «МИФ» , снимки: Издательство «МИФ»