Съобщения

В този раздел своевременно ще бъде публикувана информация, която е свързана с ваканциите, извънредните почивни дни, предстоящи тържества, родителски срещи, както и всичко друго, което касае организацията на учебния процес.