Технологии и предприемачество

Надписан и подвързан учебник по технологии, който ще се съхранява в класната стая. При необходимост винаги може да се вземе от ученика.

Пособия и материали за часа.