Писане

учебник по български език и учебна тетрадка по български език

тетрадка за работа в клас /1 и 2/ и тетрадка за домашна работа, резервна тетрадка за домашна работа

тетрадка за допълнителни диктовки

Тетрадките да са на тесни и широки редове.

Подвързани в червено и надписани.