Околен свят

учебник, учебна тетрадка и помагало.

Подвързани и надписани.