Изобразително изкуство

Надписан и подвързан учебник по изобразително изкуство, който ще се съхранява в класната стая.При необходимост винаги може да се вземе от ученика.

Пособия и материали по предмета.