home

Мисли

В този раздел ще намерите моето лично виждане за образованието, учебната система и възпитанието на децата. Вярвам, че трябва да се уважават традициите в българското образование, но без да бъде пренебрегван съвременният ритъм и начин на живот.

Книги

Смятам, че книгите помагат на децата да видят по-ясно света, който ги заобикаля. Вярвам, че любовта към четенето е огромно предимство за всеки човек. Но не мисля, че всяка книга е подходяща за четене. Тук споделям, моето мнение за детските книги.

III a - Съобщения

В този раздел своевременно ще бъде публикувана информация, която е свързана с ваканциите, извънредните почивни дни, предстоящи тържества, родителски срещи, както и всичко друго, което касае организацията на учебния процес.

III a - Важно

Този раздел съдържа основна информация за учебния процес през годината.

Портфолио

Тук ще намерите информация за професионалната ми квалификация.